JSOFT
Cơ cấu tổ chức
01/06/2017
(MOC.GOV.VN) - 1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ. 2. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật. 3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng. 4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. 

Tên:Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Địa chỉ:37 - Lê Đại hành - Quận Hai bà Trưng - Hà Nội

Email:khcn@moc.gov.vn

Điện thoại:04.39760271

Số Fax:04.39780676

Giới thiệu lãnh đạo Vụ

 

 

 

 

Vũ Ngọc Anh
Vụ trưởng

Điện thoại: 04.39760271/133
Email: 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Minh

Phó vụ trưởng

Điện thoại: 04.39760775/127
Email: nguyenquangminh@moc.gov.vn

 

 

               

 

 

Nguyễn Công Thịnh

Phó vụ trưởng

Điện thoại: 04.39760775/119
Email: ncthinh@moc.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Tường Nga

Phó vụ trưởng

Điện thoại: 04.39760271/130
Email: dothituongnga@moc.gov.vn

 

 

Giới thiệu cán bộ Vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Bá Hùng

Hàm Phó vụ trưởng

04.39760271/130

 

2

Trần Quang Hào

Chuyên viên chính

04.39760775-132

tranquanghao@moc.gov.vn

3

Châu Thu Hà

Chuyên viên chính

04.39760775-131

chauthuha@moc.gov.vn

4

Quách Thị Huệ Linh

Chuyên viên chính

04.39760775-121

quachthihuelinh@moc.gov.vn

5

Lưu Linh Hương

Chuyên viên

04.39760775-121

luulinhhuong@moc.gov.vn

6

Lê Mai Hồng

Chuyên viên chính

04.39760775-131

lemaihong@moc.gov.vn

7

Đinh Chính Lợi

Chuyên viên

04.39760775-119

loidinhchinh@moc.gov.vn

8

Nguyễn Minh Phương

Chuyên viên

04.39760775-128

nguyenminhphuong@moc.gov.vn
 

9

Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

04.39760775-128

 

10

Nguyễn Xuân Hiển

Chuyên viên

04.39760775-132

 

 

 

Tin chỉ đạo, điều hành

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thăm và làm việc tại Châu Âu

Triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến 2030

Sản xuất VLXD từ tro, xỉ là giải pháp cho bài toán môi trường tại Việt Nam

Bộ Xây dựng bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Điều động, bổ nhiệm TS. Lê Trung Thành giữ chức Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Le Doan Hop

Giới thiệu cá nhân, tập thể đạt giải thưởng quốc tế và các công trình sáng tạo KH và CN đạt giải để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 2017

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy của Công ty TNHH An Lộc Nha Trang

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1 của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoành Sơn

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương

Giải pháp phòng cháy chữa cháy bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1 Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc CIENCO 5

® MOC giữ bản quyền nội dung trên website này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ.